Gizlilik İlkesi
Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması – Veg Circle

İşbu “Gizlilik Sözleşmesi, 01.012.2018 tarihinde, bu tarih ve sonrasında www.vegcircle.com sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.

1.     Kullanıcı Hesabının Güvenliği

www.vegcircle.com’a giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi oluştururken benzersiz numaralar, harfler ve özel karakterler kullanmanızı ve sizden başka kimsenin tahmin edemeyeceği nitelikte olmasını tavsiye ediyoruz. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifrenizi kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz gibi önemli verilerin üçüncü kişiler tarafından kontrol edilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, şifrenizi değiştirmelisiniz.

2.     Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

Veg Circle’a ait web sitesini kişisel bilgilerinizi bırakmadan ziyaret edebilirsiniz. Veg Circle’a web sitesine üye olarak, talep yoluyla ya da bülten için kayıt yaptırmak suretiyle kayıt bırakmanız durumunda anonim kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Bu noktadan itibaren bilgilerinizin Veg Circle’a aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz. Veg Circle’ın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

·       Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

·       Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

·       Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Veg Circle Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak;

·       Veg Circle ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;

·       Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)

·       Uyuşmazlıkları ve sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

3.     Çerezler

Veg Circle’a ait web sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar olan çerezleri kullanmaktayız. Kullanıcılar dilerlerse çerezleri kabul etmek istemeyecek şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

4.     Güvenlik

www.vegcircle.com sitesiyle paylaştığınız kişisel bilgiler yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (SSL, kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Veg Circle’a aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: +90 505 846 26 89

E-Mail: musteri@vegcircle.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli müşterilerimiz,

Sizlerin, Veg Circle’a ait kanallar vasıtasıyla yapacağınız alışverişler esnasında bizlerle paylaştığınız her türlü bilginiz, firmamız tarafından 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) hükümlerine uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta ve size sunulan hizmetin niteliğine göre yurtdışında ve/veya yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarılmakta ve güvende tutulmaktadır.

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri almaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinize yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşme yapılmış gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme yapılmış yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

Siz müşterilerimiz Kanun kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1.     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

2.     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

3.     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

4.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

5.     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

6.     Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

7.     Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

8.     İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

9.     Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Firmamızın kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için musteri@vegcircle.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Veg Circle Ekibi